Winhec-miellahttovuohta lea čielga kvalitehta steampal, go mielláhttun beassat leamaš nanu proseassabargu mainna min skuvla lea bargan 2018 rájes go ozaimet miellahttovuođa. Ohcama rájes otnážii de dagahii covid 19 ahte ádjáneimmet guhkit go álggos leimmet plánen ohcanproseassabargui.

Mii leat šaddan duođaštit ákkastallamiid bokte manne mii oaivvildat ahte ánssašat kvalitehta steampala eamiálbmotskuvlan. Mii leat čađahan stuorra skuvlaovdánahttinbarggu winhec gáibádusaid, standarddaid ja vuordámušaid mielde. Dán proseassas leat čiekŋalit reflekteren iežamet bargovugiin. Buot oahpaheaddjit leat oassálastán proseassas, osiin leat maid oahppit ja eará bargit oassálastán.

Dál go mis leat sihke oahppit, oahpaheaddjit ja jođiheaddjit Minnesotas Winhec-čoahkkimis, de mii háhkat olu oahpu mainna mii sáhttit ain ovdánahttit iežamet skuvlla ja leat eambbo mielde ovdánahttimin Kárášjoga servodaga ja olles sámi servodaga. Lea maid dehálaš skuvlaeaiggáda ektui ja guovllu ja guovddáš skuvlaeiseválddiid ektui. 

 

Sii geat ovddastit Sámi joatkkaskuvlla Kárášjogas winhec-čoahkkimis leat guokte oahppi, namalassi Erika Guttorm Johansen ja Hanna Sofie Nystad. Oahpaheddjiid bealis leaba Sámmol Jovnna Nystad ja Frid Svineng. Skuvlajođiheaddjibealis ovddasteaba Mette Anti Gaup ja siiddaeamit Synnøve Solbakken-Härkönen skuvlla. Maiddái Sámi joatkkaskuvllaid stivrajođiheaddji Ingrid Hernes lea mielde Minnesotas.