Sámediggepresideanta Silje Karine Muotká oassálasttii ráđđeaddiinis Anne Toril Eriksen Baltoin rabas logaldallamis sámi biebmoháhkamis ja birgejumis. Maiddái Kárášjoga sátnejođiheaddji Svein Atle Somby vuoruhii guldalit sámi goahka Máret Rávdna Buljo go dárkilit čilgii makkár herskuid sáhttá gohkket jus fal máhttá ávkkástallat luonddu riggodagaid ja bohcco.

Nu go oainnát govain, de logaldallan geasuhii maiddái olggobeale olbmuid boahtit oahppat sámi goahkas. 

Máret Rávdna Buljo logaldalai litna jienain mo mii galgat gulahallat ja guldalit luonddu. Dán láhkai son čilgii min sáhttit ávkkástallat luonddu riggodagain ja gohkket herskuid. Ii olmmoš galgga váldit eambbo go dan maid dárbbaša, vai luonddu riggodagat bistet. 

Logaldallamis ii vuhtton ge ahte Buljo lei diibmoviissaid oahpahan min skuvlla ohppiid gohkket sámi biepmuid. Don sáhtát Ávviris lohkat Sámi biebmofestivála birra mii lágiduvvui Sámi joatkkaskuvllas Kárášjogas Giellavahkku oktavuođas. Oahppit besse oahppat málestit sámi borramušaid seammás go ohppe ja hárjehalle sániid ja doahpagiid málesteami ja borramušaid oktavuođas. 

Min siiddaeamit Synnøve Solbakken-Härkönen atná hui dehálažžan láhčit doaluide gos skuvlla oahppit besset ovttasbargat báikkálaš servodagain. Su mielas dát addá ohppiide oahpu mii lea sámi skuvlla vuođđojurdda, namalassii oahpu mii addá áddejumi ja duddjo birgejumi. Kárenaš giella- ja kulturguovddáža jođiheaddji Gudrun Eriksen Lindi leamaš njunuš goahkkan sámi biebmofestivála lágideami oktavuođas. Son muitalii Ávvirii ahte sávvá doaluid šaddat bissovažžan. Kárášjoga sátnejođiheaddji Svein Atle Somby dajai Ávvirii oaidnit vejolažžan ásahit Sámi biebmofestivála jahkásaš doaibman. 

Sámi biebmofestivála lágduvvui nanu ovttasbarggu bokte gos SVD Musea- ja historjásearvi, Sámiid Vuorká-Dávvirat (SVD), Samhold Penšunistasearvi, Kárášjoga Penšunistasearvi, Sámi joatkkaskuvla Kárášjogas, Kárenaš Sámi giella- ja kulturguovddáš, Kárášjoga gielda ja NKD/UKM ledje čohkken searaid, ruđa ja rusttegiid árvvosmahtten dihte árbevirolaš biebmo- ja málestanárbevieruid.