Helse- og oppvekstfag  

Fag- og timefordeling Vg1 (1. klasse) (uketimer, fag) 

Fellesfag: 
2 samisk (1. eller 2. språk) 
5 engelsk 
3 matematikk 
2 naturfag 
2 kroppsøving 

Programfag: 
7 helsefremmende arbeid  
5 kommunikasjon og samhandling 
5 yrkesliv i helse- og oppvekstfag  
3 Yrkesfaglig fordypning 
2 uker arbeidspraksis (høst og vår) 

Læreplan for Helse- og oppvekstfag Vg1  

 

Helsefagarbeider 
Helsefagarbeideren utdannes til å møte pasienter, brukere og pårørende på en profesjonell måte. Utdannelsen skal bidra til å gjøre helsefagarbeideren skikket til å observere og bruke kunnskap om ulike sykdommer, skader og lidelser. Vedkommende lærer også å iverksette forebyggende eller behandlende tiltak innen eget ansvars- og kompetanseområde.  

Fag- og timefordeling Vg2 (2. klasse)  (uketimer, fag) 

Fellesfag: 
2 samisk (1. eller 2. språk) 
4 norsk (1. eller 2. språk) 
3 samfunnskunnskap 
2 kroppsøving 

Programfag: 
7 helsefremmende arbeid  
5 kommunikasjon og samhandling 
5 yrkesliv i helsearbeiderfag  
6 uker arbeidspraksis (høst og vår) 

Læreplan for helsearbeiderfag Vg2  
Les mer om utdanninga og om muligheter for jobb Om Helse- og oppvekstfag 

 

Ambulansefag 
Ambulansefag passer for deg som er både fysisk og psykisk sterk. Videre bør du ha evne til å ivareta nødvendige sikkerhetsmessige forhold for å skape et akseptabelt sikkerhetsnivå for pasienter og personale, og ha evne til å mestre ulike operative forhold.  

Fag- og timefordeling Vg2 (2. klasse)  (uketimer, fag) 

Fellesfag: 
2 samisk (1. eller 2. språk) 
4 norsk (1. eller 2. språk) 
3 samfunnskunnskap 
2 kroppsøving 

Programfag: 
7 ambulansemedisin  
5 kommunikasjon og samhandling 
5 yrkesliv i ambulansefag  
6 uker arbeidspraksis (høst og vår) 

Læreplan for Ambulansefaget Vg2