randi_skoglund

Pedagogisk - psykologiske tjenester (PPT)

Randi Skoglund Nystad er PP-rådgiver på skolen. Samisk videregående skole og reindriftsskole har eget pedagogisk-psykologisk tjenestekontor (PPT). PP-rådgiver kan hjelpe enkeltelever som har faglige utfordringer som lese- og skrivevansker og matematikkvansker. Randi kan også hjelpe enkeltelevers foreldre med spørsmål om det faglige og oppfølgning. Randi kan kontaktes på telefonnummer 78 46 96 57 dahje 97 01 95 03. 

laila_hegge

Rådgiver

Laila Sara Hegge er rådgiver på skolen som kan hjelpe elever med både sosiale og personlige saker. Rådgiver kan gi deg oppfølging for at du skal kunne finne deg til rette på skolen. Rådgiver har et spesielt ansvar for å hjelpe eleven med å få den hjelpen eleven trenger for å utvikle seg og utnytte egne ressurser, uten påvirkning av tradisjonelle kjønnsroller. Hun kan hjelpe til med å oppklare hva elevens problem er og omfanget av problemet. Deretter kan rådgiver hjelpe til med å kartlegge hvordan skolen kan hjelpe eleven, og finne ut av det er behov for støtte fra hjelpeinstanser utenom skolen. Rådgiver tilbyr også informasjon og veiledning for at du skal lære å vurdere hvilke studier og yrker som kan passe for akkurat deg. Rådgiver har taushetsplikt. Du kan kontakte Laila på mobilnummer 906 17 515.

iselin_helsesøster

Helsesykepleier

Iselin Vuolab er helsesykepleier på skolen og er tilstede onsdager kl 09.00-11.30. Du trenger ikke å bestille time i forveien og kan gjerne stikke innom henne for en prat. Du kan ta opp hva du selv ønsker av små eller store ting om egen fysisk og psykisk helse. Helsesykepleier gir råd, støtte og veiledning i temaer som omhandler: Søvn, ernæring, tristhet/ensomhet, seksuell helse, vennskap, familieforhold og rusmidler. Helsesykepleier kan formidle kontakt med andre samarbeidspartnere som lege og psykisk helseteam. Helsesykepleier har taushetsplikt. Du kan kontakte Iselin på mobilnummer 415 18 744.

lisbeth

Miljøarbeider

Lisbeth Johnskareng er miljøarbeider på skolen. Miljøarbeider jobber i elevmiljøet på skolen og er en person som elevene kan snakke med. Miljøarbeider skal ta seg spesielt av elever som har flyttet til Karasjok for å gå på skole. Lisbeth kan kontaktes på mobilnummer 47 78 67 98.