Pedagogisk og administrativ platform:
Samisk videregående skole bruker Teams som pedagogisk plattform, og elevene får lisens til Office 365 med tilgang til skolerelevante apper som Word, Excel, Powerpoint og mange flere. Link til Office 365

Skolen bruker Visma In School som administrativ plattform, her får du oversikt over timeplan, fravær, samtaler med mer. Link til Visma In School. Skolen har to IKT-pedagoger som bistår med veiledning og kurs til elever og lærere. De to er Margrethe Sakshaug og Toril Merete Guttorm. 

Elev PC
Alle VG1-elever skal stille med bærbar datamaskin fra første skoledag. Samisk videregående skole, Karasjok gir stønad til kjøp av bærbar PC gjennom våre ordninger til elever som starter i VG1. 

 Alternativ 1 
Du kan ta med en bærbar maskin du har fra før, eller kjøpe en maskin selv. 

Alternativ 2 
Du kan kjøpe bærbar datamaskin gjennom Samisk videregående skole, Karasjoks ordning for elev-pc. Samisk videregående skole, Karasjok subsidierer da maskinen slik at den blir rimeligere å kjøpe. Se eget skriv i fra rektor. 

I tillegg vil alle elever få et utstyrsstipend fra lånekassen