Mii álggaheimmet hospiterenvahkku oahpásmuvvat ja borrat iđitborramuša.  Maŋŋá iđitborrama lei giellalávgun gos mii beasaimet hárjehallat sámástit. Eanaš oahppiin lea sámegiella nubbingiellan. Beasaimet maid duddjodettiin oahppat ja hárjehallat giela. Sii gorro sistegiehtabátti mii lei hervejuvvon datneárppuin. Muhtimat háliidedje ruvdet ja ráhkadit dihpiid.

Nubbi beaivi lei árbemáhttobeaivi gos oahppit ohppe dola cahkkehit ja lávu cegget, juoŋastit ja gárdut rievssatgárddiid. Muhtumat háliidedje maiddái ráddačázis buokčalit, mii lei hui erenoamáš vásáhus oahppiide. Muhtun luohkkát min skuvllas maid oassálaste mátkái. 

Gaskavahkueahket leimmet mii bovden beakkán Elin Kåvena doallat konseartta min skuvllas. Oahppit ledje illudan konsertii ja čiŋadit sámi gárvvuin. Gaskkohagaid konsearttas Elin muitalii hui vuohkkasit luođi birra. Loahpaheimmet beaivvi Sámedikkis gos lágiduvvui musihkkakafea gos oahppit besse guldalit dološ sámi šuoŋaid. Gáiddusoahppit besse čuovvut min skuvlla oahpahusa gaskavahku ja duorastaga. Bearjadaga lei vuolgga ruoktot.