fjernundervisning_gratis bilde

Fjernundervisning er en opplæringsmetode som foregår via teams. Mange av elevene som har rett til opplæring i samisk bor på steder der det ikke er tilgang på lærere med samisk kompetanse. Ved slike tilfeller, hvor skolen ikke kan tilby samisk undervisning, har elevene rett til alternative opplæringsformer som fjernundervisning, intensivopplæring, hospitering eller andre egnede undervisningsformer.

Retten til samisk opplæring er hjemlet i kap. 6 i opplæringsloven. Alternative opplæringsformer er hjemlet i § 7-1 i forskrift til opplæringsloven.

For mer informasjon, ta kontakt med vår kursinspektør
Anna Ravna Gaup
tlf. 418 55 018 

Ta en titt på filmen hvor en av våre elever forteller om fjernundervisning: