Om Kárášjohka/Karasjok
Karasjok er et kulturelt, sosialt og politisk hovedsete for samer med en rekke samiske institusjoner, bl.a. Sametinget og NRK Sápmi. Bygda har et aktivt kulturliv med mange tilbud innenfor idrett, kunst og kultur. Innenfor idrett kan nevnes kunstgressbane, 25-meters svømmebasseng, idrettshall, slalåmbakke og et godt skiløypenett. For dem som er interessert i friluftsliv kan kommunen friste med verdens beste lakseelv, gode fiskevann, snøscooterløyper og muligheter for rype- og elgjakt. Karasjok ligger sentralt i Finnmark, og nærmeste flyplass er i Lakselv, kun 72 km unna.
 
Om skolen
Samisk videregående skole i Karasjok er en statlig skole med ca. 130 elever fordelt på 5 utdanningsprogram; studiespesialisering, helse- og oppvekstfag, bygg- og anleggsteknikk, teknologi- og industrifag samt medier og kommunikasjon. Skolen har tidsriktige bygg med gode lokaler og moderne utstyr. Skolens mål er å gi opplæring i og på samisk på det nivået eleven er på. Skolen jobber aktivt med å tilpasse samisk tradisjonskunnskap til en opplæring som forbereder elevene til et liv både i og utenfor det samiske samfunnet. Både samisktalende og norsktalende ungdommer kan søke og bli tatt inn. Skolen har et godt arbeidsmiljø og vektlegger utvikling av læringsmiljøet og lærernes faglig-pedagogiske kompetanse.  
 
Følgende stillinger er ledige fra 01.08.22: 
 
100% fast stilling som faglærer i mediefag og samisk
For tilsetting kreves minimum bachelor i mediefag eller journalistikk, minimum 60 studiepoeng i samisk samt godkjent pedagogisk utdanning. Arbeidserfaring fra mediesektoren og/eller erfaring med Premiere Pro og Photoshop eller Lightroom er ønskelig. Også søkere uten praktisk-pedagogisk utdanning kan søke. 
 
50% vikarstilling som faglærer i kroppsøving for skoleåret 2022/23
For tilsetting kreves faglærerutdanning i kroppsøving eller minimum 60 studiepoeng i idrettsfag og friluftsliv og godkjent pedagogisk utdanning. 
 
100% fast stilling som faglærer i samisk
For tilsetting er det ønskelig med minimum 90 studiepoeng i samisk, minimum 60 studiepoeng i et annet fellesfag samt godkjent pedagogisk utdanning. Erfaring fra nettundervisning i samisk er en fordel. 
 
100% fast stilling som faglærer i samisk
For tilsetting er det ønskelig med minimum 90 studiepoeng i samisk, minimum 60 studiepoeng i et annet fellesfag samt godkjent pedagogisk utdanning. Erfaring fra nett- undervisning i samisk er en fordel. 
 
100% vikarstilling som faglærer i samisk for skoleåret 2022/23 
For tilsetting er det ønskelig med minimum 90 studiepoeng i samisk, minimum 60 studiepoeng i et annet fellesfag samt godkjent pedagogisk utdanning. Erfaring fra nett- undervisning i samisk er en fordel. 
 
 
100% vikarstilling som faglærer i samisk for skoleåret 2022/23 
For tilsetting er det ønskelig med minimum 90 studiepoeng i samisk, minimum 60 studiepoeng i et annet fellesfag samt godkjent pedagogisk utdanning. Erfaring fra nett- undervisning i samisk er en fordel. 
 
100% fast stilling som faglærer i realfag 
For tilsetting er det ønskelig med master i naturfag og minimum 60 studiepoeng i matematikk samt godkjent pedagogisk utdanning. 
 
50% fast stilling som faglærer i norsk 
For tilsetting er det ønskelig med minimum 90 studiepoeng i norsk, andrespråkpedagogikk og godkjent pedagogisk utdanning. 
 
50% vikarstilling som faglærer i samfunnsfag 
For tilsetting er det ønskelig med minimum 60 studiepoeng i historie og i religion evt. samfunnskunnskap eller engelsk samt godkjent pedagogisk utdanning. Må kunne undervise på samisk. 
 
75% fast stilling som renholder 
For tilsetting er det ønskelig med fagbrev i renholdsfag eller erfaring fra renholdsarbeid. 
 
50% fast stilling som renholder 
For tilsetting er det ønskelig med fagbrev i renholdsfag eller erfaring fra renholdsarbeid. 
 
75% vikarstilling som kantineassistent fra 01.08.22- 19.02.23
For tilsetting er det ønskelig med fagbrev i kokkfaget eller erfaring fra storkjøkken. 
 
35% midlertidig stilling som elevassistent 
For tilsetting kreves bestått fagprøve i barne- og ungdomsarbeiderfaget eller erfaring fra arbeid med barn og unge.
 
35% midlertidig stilling som elevassistent 
For tilsetting kreves bestått fagprøve i barne- og ungdomsarbeiderfaget eller erfaring fra arbeid med barn og unge. 
 
Økonomiske fortrinn ved å arbeide i Finnmark:
Nedskriving av studielån med inntil kr 25 000 pr. år
Billigere strøm (ingen el-avgift på forbruk).
Lavere skatt.
 
Gjelder for tilsetting i alle stillinger:
Kunnskaper i samisk er en vesentlig tilleggskvalifikasjon.
Stillingene kan deles opp.
Tilsetting skjer på de vilkår som følger av gjeldende lover, forskrifter og tariff- og særavtaler gjeldende i staten.
Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse.
Tilsetting blir gjort med en prøvetid på 6 måneder. 
Ved tilsetting må gyldig politiattest fremlegges.
 
Søknadsfrist: 29.04.22
Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til rektor tlf. 78 46 96 00 eller 41645735.
Søknad, vitnemål og attester skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no