Politiet ønsker å snakke om hvordan politiet, russen og foresatte kan samarbeide om en trygg russetid. Underveis vil vi snakke om lovbrudd og konsekvenser, foresattes rolle i russetiden og politiets tilbud til både ungdom og foresatte. Underveis tar vi imot spørsmål. 

Arrangementet er lagt inn som et "event" på facebooksiden til Finnmark politidistrikt www.facebook.com/politietfinnmark. Deltagelse skjer gjennom denne facebooksiden. Her kan man også sende inn evt. spørsmål på forhånd eller underveis i møtet.