Skolen vår ble i 2022 medlem i organisasjonen WINHEC, World Indigenous Nations Higher Education Consortium. WINHEC jobber for å beskytte og styrke urfolks åndelige tro, kultur og språk gjennom utdanning. Medlemskapet er et kvalitetsstempel og gis bare til skoler som oppfyller WINHECs krav til urfolksskoler.

Du som elev har mulighet til å knytte kontakter med andre urfolksungdommer og lære om andre urfolkskulturer bl.a. ved å delta på WINHECs samlinger. Skolen sender 4 representanter, 2 elever og 2 lærere, til de årlige arrangementene. Nedenfor ser du bilde av skolens delegasjon til årsmøtet 2022 i Minnesota der også 2 skoleledere deltok.