Du som elev har mulighet til å knytte kontakter med andre urfolksungdommer og lære om andre urfolkskulturer bl.a. ved å delta på WINHECs samlinger. Skolen sender 4 representanter, 2 elever og 2 lærere, til de årlige arrangementene. Nedenfor ser du bilde av skolens delegasjon til årsmøtet 2022 i Minnesota der også 2 skoleledere deltok.