Dersom du er borteboer og trenger hybel eller hybelleilighet, må du ta kontakt med skolen snarest mulig. Skolen har en vertsfamilieordning som sikrer borteboere et rimelig og trygt botilbud. Les mer om det i elevheftet.

Vi i ledelsen inviterer dessuten borteboere og deres foresatte til et informasjonsmøte onsdag 16.08.23 kl.18.00-19.30 i kantina. Vi serverer rundstykker, kaffe, te og saft.

Det er planlagt overnattingstur for vg1-elevene i begynnelsen av skoleåret. Det er derfor viktig at borteboere har med turutstyr og varme turklær.

Skolen har laget et elevhefte der du kan finne mye nyttig informasjon om skolen og om det å være elev. Ta med heftet den første skoledagen!

Fyll ut vedlagte «Elevopplysninger» skjema og send det til skolen eller ta det med på skolen første skoledag. Skjemaet skal leveres til kontaktlærer eller skolens forkontor. Det er viktig at skolen har disse opplysningene om deg.

Jeg gjør dessuten vg1-elevene oppmerksom på at de må stille med bærbar datamaskin fra første skoledag. Skolen gir støtte til kjøp av bærbar PC til elever som begynner i vg1. Betingelsen er at pc-en bestilles gjennom vår nettportal. Les vedlegget om kjøp av datamaskin nøye.

Hvis du likevel ikke tar imot den tildelte skoleplass, ber vi om at du gir skolen beskjed om det pr. e-post eller pr. telefon.

Fortsatt god sommer!

Med hilsen

Synnøve Solbakken-Härkönen
rektor