Samisk videregående skole hadde invitert alle ordførerkandidatene i Karasjok kommune til å fortelle om deres ungdomspolitikk. Torgrim Fredeng Kemi (H), Svein Atle Somby (AP), John Nystad (Sámeálbmot bellodat), Jovna Ailo Sara Anti (Karasjok lista) ja Mathis Nilsen Eira (Kárášjoga Sámelistu) deltok i debatten.

I forbindelse med kommune og fylkestingsvalget i Norge gjennomføres også de såkalte skolevalgene i videregående skoler. Elevene ved samisk videregående skole i Karasjok fikk utspørre og snakke med partienes ungdomsrepresentanter i kommune- og fylkestingsvalgene. De som deltok i debatten var Fremskrittspartiets ungdom (FpU), Unge høyre, Rød ungdom, Senterungdom, Sosialistisk ungdom (SU) og Arbeidernes ungdomsfylking  (AUF). Ungdomsrepresentanter for de største rikspartiene leverte stort sett kjente rikspolitiske argumenter. 

Ávvir har skrevet en artikkel om skolevalgene på vår skole. Loga dás

 

375767011_672898901636001_2855764449404803853_n.jpg