rektor-kake collage2[1].jpg
Vi ønsker vår nye rektor, Susann Røkke, hjertelig velkommen til Samisk videregående skole i Karasjok.

 

styremedlem Ellen J. Eira