Kantiidna
Mis leat iešguđetgelágan borramušat skuvlla kantiinnas. Leat mállásat juohke beaivve earret go bearjadagaid. Skuvla subsidiere kantiinna doallama vai borramuš šaddá veaháš
hálbbibuš. Oahppit galget čorget iežasetmaŋis go leat boradan.

Eahketdoaimmat
Valáštallanhálla lea rabas skuvlla ohppiide maŋŋebárggaid ja duorastagaid gaskal dii. 19.00 ja 20.00. Dađistaga biddjojit eambbo doaimmat johtui ohppiid beroštumiid mielde.

Girjeskáhppa
Oaččut girjeskáhpa seammás go skuvlagirjjiid fidnet. Don fertet ieš oastit heaŋgalohka
mainna lohkkadat skáhpa

Dieđut ja boasta ohppiide
Galggat geahčastallat diehtotávvalis dieđuid. Váldodiehtotávval lea olggobealde hálddahusuvssa. Skuvllas leat guokte diehtojuohkinšearpma, dain oaččot dehálaš dieđuid mat gusket du skuvlaárgabeaivái.