Kontaktlærer
Kontaktlærer er en viktig person for deg. Han eller hun er bindeleddet mellom deg/foreldrene og skolen. Kontaktlæreren har hovedansvaret for klassen og enkeltelevene i klassen, og skal gi deg råd og veiledning og gjøre deg kjent med bestemmelser i lov, forskrifter og regler som særlig angår deg.


Klasseteamet
Klassesteamet består av kontaktlærer og en eller to andre faglærere. Disse har ansvaret for det daglige arbeidet med klassen. I samarbeid med klassen, og spesielt tillitseleven, har de ansvar for å lage årsplan for klassen, jobbe med klassemiljøet og planlegge eventuelle ekskursjoner.

Kontaktlærerere og klasseteam:

1S Studiespesialisering vg1
1MK Medier og kommunikasjon,
Studieforberedende vg1

Kontaktlærer: Frid Tellefsen Svineng

Team:
Laila Sara Hegge, Randi Nystad,
Ann Kristine Balto og Kathrine Stephansen

2S Studiespesialisering vg2
2MK Medier og kommunikasjon,
Studieforberedende vg2
Kontaktlærer:
Inger Johanne Revheim

Team:
Anne Marit Eira, Anne Randi Solbakken, Nina Ødegaard og Risten Elle Sara
3S Studiespesialisering vg3 Kontaktlærer:
Emily Alisin

Team:
Sammol Jovnna Nystad og Laila Katrine Holmestrand
3P Påbygging til studiekompetanse vg3

Kontaktlærer:
Randi Elisabeth Breivik

Team: Nils Kristian Anti og Terje Lindi

1H Helse- og oppvekstfag vg1
2H Helsearbeider vg2
Kontaktlærer:
Leikny Balto Haugli

Team:
Mary Stueng og Aimo West
1T Teknikk og industriell produksjon vg1
2T Industriteknologi vg2

Kontaktlærer:
Roy Tommy Fagerheim


Team:
Jan Inge Paulsen, Kurt Arne Hansen og
Eva Solbakken

1B Bygg- og anleggsteknikk vg1
2B Byggteknikk vg2
Kontaktlærer:
Leif Anti

Team:
John Arne Dahl, Tea Marika S. Seilonen og Melissa Karen Lantto
2A Ambulansefag vg2 Kontaktlærer:
Mai Rita Hansen

Team:
Dag Nedrejord og
Márjá Louise Sara
Fjernundervisningslærere Team:
Maire Aslaksen, Signe Helander,
Lena Farvelund Haddal, Janna Balto og Jørn Mikael Engstad
Norskopplæring for fremmedspråklige og GR Kontaktlærer:
Ragna Rognerud Eira

Team:
Káre Solbakken, Jan Arne Næss, Hans F Solbakken og Toril M. Guttorm

 

Siiddaeamit/rektor er Synnøve Solbakken-Härkönen. Rektor har ansvaret for ledelsen av hele skolen. Hun arbeider spesielt med saker som gjelder skoleutvalget, styret for de samiske videregående skolene, departementet og personalledelse.


Undervisningsinspektør I er Trygve Guttorm. Inspektøren har ansvaret for å følge opp elevene når det gjelder alle forhold i undervisningen, f.eks. fravær, orden og disiplin, karakterer og eksamen. Det er også han som legger timeplan og blokkdager.

Undervisningsinspektør II er Inger Lisbeth Persen. Hun har ansvar for å ordne med vikarer og gir beskjed og deler ut opplegg hvis læreren er borte. Tillitseleven i klassen eller tillitselev i faggruppa skal gi beskjed til henne dersom det skulle hende at læreren uteblir uten at det på forhånd er gitt beskjed til elevene. Hun har også tilsyn med bygg og undervisningsutstyr.

Studieinspektør er Mette Anti Gaup. Hun passer bl.a. på at du får de fag og timer du trenger for yrkesopplæring eller videre utdanning. Hvis du vil bytte fag eller slutte med fag, må du snakke med henne først. Hun har også ansvar for spesialundervisning og inntak til skolen.

Kursinspektør er Anna Ravna Gaup. Hun har ansvar for fjernundervisning til elever som ønsker opplæring i samisk, men ikke får dette på sin egen skole. Hun har også ansvar for andre kurs som skolen selger.

Systemansvarlig er Arnfinn Anti. Han er systemansvarlig for all bruk av IKT i undervisning og administrasjon ved skolen, inkludert brukernavn og passord for elevene.

Rådgiver er Laila Sara Hegge. Hun skal rettlede deg når det gjelder yrkesvalg, problemer i skolearbeid og personlige forhold.

PP-rådgiver er Randi Nystad. Hun har ansvar for å koordinere spesialundervisning og veilede elever, foresatte og pedagogisk personale med tanke på tilrettelegging av opplæringen.

Miljøarbeider er Lisbeth Johnskareng. Hun jobber i elevmiljøet på skolen og skal være en voksenperson som elevene kan snakke med. Miljøarbeider skal ta seg spesielt av elever som bor på hybel.

Skolebibliotekar er Nina Ødegaard. Hos henne får du utdelt lærebøker. Hun hjelper deg å finne stoff du trenger til å løse oppgaver, og hun giropplæring i søk på nett og etter litteratur og andre medier.