Følgende stillinger er ledige fra 01.08.23:

100% vikarstilling som faglærer i mediefag for skoleåret 2023/24 
For tilsetting kreves minimum bachelor i mediefag eller journalistikk samt godkjent pedagogisk utdanning. Arbeidserfaring fra mediesektoren og/eller erfaring med Premiere Pro og Photoshop eller Lightroom er ønskelig. Også søkere uten praktisk-pedagogisk utdanning kan søke.

 

65% vikarstilling som faglærer i kroppsøving for skoleåret 2023/24
For tilsetting kreves faglærerutdanning i kroppsøving eller minimum 60 studiepoeng i idrettsfag og friluftsliv og godkjent pedagogisk utdanning.

 

100% fast stilling som faglærer i samisk 
For tilsetting er det ønskelig med minimum 90 studiepoeng i samisk, minimum 60 studiepoeng i et annet fellesfag samt godkjent pedagogisk utdanning. Erfaring fra nettundervisning i samisk er en fordel.

 

100% fast stilling som faglærer i samisk 
For tilsetting er det ønskelig med minimum 90 studiepoeng i samisk, minimum 60 studiepoeng i et annet fellesfag samt godkjent pedagogisk utdanning. Erfaring fra nett-undervisning i samisk er en fordel.

 

100% vikarstilling som faglærer i samisk for skoleåret 2023/24
For tilsetting er det ønskelig med minimum 90 studiepoeng i samisk, minimum 60 studiepoeng i et annet fellesfag samt godkjent pedagogisk utdanning. Erfaring fra nett- undervisning i samisk er en fordel. 

 

70% midlertidig stilling som elevassistent for skoleåret 2023/24
For tilsetting kreves fagbrev i barne- og ungdomsarbeiderfag eller tilsvarende kompetanse.
 
 

Tradisjonell skole i et moderne bygg
Skolen har tidsriktige bygg med gode lokaler og moderne utstyr. Skolens mål er å gi opplæring i og på samisk på det nivået eleven er på. Skolen jobber aktivt med å tilpasse samisk tradisjonskunnskap til en opplæring som forbereder elevene til et liv både i og utenfor det samiske samfunnet. Både samisktalende og norsktalende ungdommer kan søke og bli tatt inn. Skolen har et godt arbeidsmiljø og vektlegger utvikling av læringsmiljøet og lærernes faglig-pedagogiske kompetanse.

 

Om stedet
Karasjok er et kulturelt, sosialt og politisk hovedsete for samer med en rekke samiske institusjoner, bl.a. Sametinget og NRK Sápmi. Bygda har et aktivt kulturliv med mange tilbud innenfor idrett, kunst og kultur. Innenfor idrett kan nevnes kunstgressbane, 25-meters svømmebasseng, idrettshall, slalåmbakke og et godt skiløypenett. For dem som er interessert i friluftsliv kan kommunen friste med verdens beste lakseelv, gode fiskevann, snøscooterløyper og muligheter for rype- og elgjakt. Karasjok ligger sentralt i Finnmark, og nærmeste flyplass er i Lakselv kun 72 km unna.

 

 
Økonomiske fortrinn ved å arbeide i Finnmark:
Nedskriving av studielån med inntil kr 25 000 pr. år Billigere strøm (ingen el-avgift på forbruk)
Lavere skatt
 
Gjelder for tilsetting i alle stillinger:
Kunnskaper i samisk er en vesentlig tilleggskvalifikasjon.
Stillingene kan deles opp.
Tilsetting skjer på de vilkår som følger av gjeldende lover, forskrifter og tariff- og særavtaler gjeldende i staten.
Fra lønnen trekkes pensjonsinnskudd til Statens Pensjonskasse.
Tilsetting blir gjort med en prøvetid på 6 måneder.
Ved tilsetting må gyldig politiattest fremlegges.
 
 
Søknadsfrist: 09.05.23
Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til rektor tlf. 41645735. Søknad, vitnemål og attester skal sendes elektronisk via www.jobbnorge.no