Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Sámi joatkkaskuvla Kárášjogas

Sámi joatkkaskuvla mii addá dutnje gelbbolašvuođa orrut ja bargat sihke sámi, dáru ja riikkaidgaskasaš servodagas.

Oahppit besset leat ealli sámegielat birrasis, ja sii ožžot oahpahusa báikkálaš heivehuvvon oahppoplánain maid vuolggasadji lea sámi giella ja kultuvra. Maiddái sámi nuorat geat leat oahppin dábálaš joatkkaskuvllain sáhttet váldit oasi sámi searvevuođas sámegiel gáiddusoahpahusa bokte, gos mii skuvlajagis fállat guokte hospiterenvahkku skuvllas Kárášjogas.

Skuvla lea guovttegielat. Buohkat hálddahusas hállet sihke sámegiela ja dárogiela. Eanaš oahpaheddjit hálddašit goappašiid gielaid. Oktasaš doaluin geavahuvvo sihke sámegiella ja dárogiella

Birrasiid 65 % skuvlla ohppiin lea sámegiella vuosttašgiellan. Earáin lea sámegiella nubbingiellan iešguđet dásiin. Muhtun fágain leat luohkát juhkkojuvvon guovtti jovkui main lea goabbatge oahpahusgiella, sámegiella ja dárogiella. Ovttaskas oahppi bagadallan addo buot luohkáin oahppi eatnigillii.

Skuvllas lea dus sámegiella fágan. Jus it máhte sámegiela, fertet lohkat sámegiela nubbingiellan vuolimus dásis. Eanaš fágain mat dus galget leat, lea sámi sisdoallu. Min skuvla lea okta dain moatti skuvllain Norggas mat fállet prográmmafága Sámi historjá ja servodat. Don gii leat sámegielat, beasat oahppat eambbo iežat kultuvrra birra. Don gii leat dárogielat itge dovdda sámi kultuvrra oaččut vejolašvuođa oahpásmuvvat gelddolaš kultuvrrain.
Mis leat dasa lassin iešguđetlágan prošeavttat, doalut ja beaivemátkkit main maid lea sámegiella ja kultuvra guovddážis. Ovdamearka dihte lea mis giella- ja kulturvahkku gos mii bargat iešguđetge lágan sámi fáttáin.


 

Publisert | Oppdatert 06. februar 2022
  • Skovit
  • Tjenestebeskrivelser
  • Dokumeanttat
  • Liŋkkat