Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Samisk videregående skole i Karasjok

Samisk videregående skole er med på å gjøre deg i stand til å bo og jobbe både i det samiske, det norske og det internasjonale samfunnet.

Elevene får mulighet til å være i et levende samiskspråklig miljø, og de får undervisning etter lokalt tilpassede læreplaner med utgangspunkt i samisk språk og kultur. Også samiske ungdommer som er elever ved ordinære videregående skoler kan få del i det samiske fellesskapet gjennom fjernundervisning i samisk språk, der de også tilbys 2 hospiteringsuker i året på skolen i Kárášjohka.

Skolen er tospråklig. Alle i administrasjonen snakker både samisk og norsk. Et flertall av lærerne behersker begge språk. På felles arrangementer brukes både samisk og norsk.

Omlag 65 % av elevene har samisk som sitt morsmål. Resten har samisk andrespråk på ulike nivå. I noen fag vil klassene være delt i to grupper med henholdsvis norsk og samisk som undervisningsspråk. Den individuelle veiledningen vil i alle klasser bli gitt på den enkelte elevs morsmål.

På skolen har du samisk som fag. Har du ingen forkunnskaper i samisk, kan du begynne på det laveste nivået på samisk som andrespråk. Mange av fagene du skal ha, har også samisk innhold. Som en av svært få skoler, tilbyr vi programfaget Samisk historie og samfunn. Du som er samisktalende kan få lære mer om din egen kultur. Du som er norsktalende og ikke kjenner den samiske kulturen, får sjansen til å bli kjent med en spennende kultur. Vi gjennomfører dessuten ulike prosjekter, arrangementer og utflukter hvor samisk språk og kultur har en sentral plass. Blant annet har vi en språk- og kulturuke der vi jobber tverrfaglig med ulike samiske temaer.