Bygg og anleggsteknikk

I bygg- og anleggsteknikk får du en allsidig grunnopplæring som er både en praktisk og en teoretisk opplæring. Et vanlig løp vil være to år i skole og to år i lære som lærling i en bedrift. Til sist tar en praktisk prøve som gir fagbrev. I næringslivet er det stort behov for kvalifisert personell som har håndverksfaglig kompetanse. Dette gjelder også de som velger å fortsette med en teknisk utdanning f.eks. Ingeniør utdanning.     

Fag- og timefordeling Vg1 (1. klasse) (uketimer, fag) 

Fellesfag: 
2 samisk (1. eller 2. språk) 
5 engelsk 
3 matematikk 
2 naturfag 
2 kroppsøving 

Programfag: 
12 Praktisk yrkesutøvelse 
5 arbeidsmiljø og dokumentasjon 
3 Yrkesfaglig fordypning 
2 uker arbeidspraksis (høst og vår) 

Les mer i Læreplan i Bygg- og anleggsteknikk 

Tømrer

Tømrerfaget krever selvstendige utøvere som er nøyaktige, kreative, nytenkende og miljøbevisste. Du må også kunne samarbeide med andre, ha god materialkunnskap, god kommunikasjonsevne, praktisk sans og godt håndlag. Som tømrer kan du få jobb i tømrer-, entreprenør- eller byggefirmaer. 

Fag- og timefordeling Vg2 (2. klasse) (uketimer, fag) 

Fellesfag: 
2 samisk (1. eller 2. språk) 
4 norsk (1. eller 2. språk) 
3 samfunnskunnskap 
2 kroppsøving 

Programfag: 
7 konstruksjon og klimaskall 
5 materialegenskaper, varmeisolering og tetting 
5 vinduer, dører og innvendig arbeid 
2 Yrkesfaglig fordypning 
6 uker arbeidspraksis (høst og vår) 

Les mer i Læreplan for Byggfag