Teknologi- og industrifag

Fag- og timefordeling Vg1 (1. klasse)

Fellesfag:
2 samisk (1. eller 2. språk)
5 engelsk
3 matematikk
2 naturfag
2 kroppsøving

Programfag:
7 Produksjon og tjenester
5 konstruksjon og styringsteknikk
5 produktivitet og kvalitetsstyring
3 Yrkesfaglig fordypning
og 2 uker arbeidspraksis (høst og vår)

Læreplan for teknologi- og industrifag Vg1

Industriteknologi

Fag- og timefordeling Vg2 (2. klasse)

2 samisk (1. eller 2. språk)
4 norsk
3 samfunnskunnskap
2 kroppsøving
12 teknologi
5 vedlikehold
2 yrkesfaglig fordypning
og 6 uker arbeidspraksis (høst og vår)

Læreplan for industriteknologi Vg2

Les mer om utdanninga og om muligheter for jobb Om teknologi- og industrifag