Når du gjennomfører og består studiespesialisering vil du oppnå generell studiekompetanse for å studere på høyskoler og universitet. Til enkelte studier er det spesielle opptakskrav, og som er viktig å ha kjennskap til. Det finnes også andre veier til opptak. (Dette kan du forhøre deg om ved å snakke med rådgiver). Les mer om utdanninga, videre studier og om muligheter for jobb Om Medier og kommunikasjon. Det er samiske læreplaner i enkelte fag, i de øvrige fagene gjelder de nasjonale læreplanene. Les mer på Samiske læreplaner og Nasjonale læreplaner. 

Læreplanene i mediefagene for samtlige 3 år: mediesamfunnet medieuttrykk

Fag- og timefordeling Vg1 (1. klasse) (uketimer, fag)

Fellesfag:
4 samisk (1. eller 2. språk)
4 norsk (1. eller 2. språk)
5 matematikk praktisk/ teoretisk
5 naturfag
5 engelsk
2 kroppsøving
5 medieuttrykk 1
5 mediesamfunn 1
5 fritt programfag

Fag- og timefordeling Vg2 (2. klasse) (uketimer, fag):
4 samisk (1. eller 2. språk)
4 norsk (1. eller 2. språk)
3 matematikk praktisk
2 historie
3 samfunnskunnskap
2 geografi
2 kroppsøving
5 medieuttrykk 2
5 mediesamfunn 2
5 frie programfag

Fag- og timefordeling Vg3 (3. klasse) (uketimer, fag):

Fellesfag:
4 samisk (1. eller 2. språk)
4 norsk (1. eller 2. språk)
3 historie
2 religion
2 kroppsøving
5 medieuttrykk 3
5 mediesamfunn 3
10 frie programfag

Vi tilbyr følgende frie programfag i disse programområdene:

Språk, samfunn og økonomi:
Engelsk
Reiseliv og språk
Samisk historie og samfunn
Idrettsfag
Aktivitetslære 1

Samarbeid med ulike aktører
Medielinjen har hittil i skoleåret hatt samarbeid med blant annet filmskapere som produserer Tv-serie for NRK, men vi har også samarbeidet med NRK Sápmi og Juŋká. Se filmen om valg som er resultat av et samarbeid: