Fag- og timefordeling Vg3 (3. klasse) (uketimer, fag):
8 samisk (1. eller 2. språk)
8 norsk (1. eller 2. språk)
5 historie
5 matematikk
2 naturfag
2 kroppsøving

Les mer om utdanninga, videre studier og om muligheter for jobb Om Påbygg til genrell studiekompetanse
Det er samiske læreplaner i enkelte fag, i de øvrige fagene gjelder de nasjonale læreplanene. Les mer om  Samiske læreplaner og Nasjonale læreplaner