Studiespesialisering er et studieforberedende utdanningsprogram. Når du gjennomfører og består studiespesialisering vil du oppnå generell studiekompetanse for å studere på høyskoler og universitet. Til enkelte studier er det spesielle opptakskrav, og som er viktig å ha kjennskap til når du velger programfag. Det finnes også andre veier til opptak. (Dette kan du forhøre deg om ved å snakke med rådgiver). Les mer om utdanninga, videre studier og om muligheter for jobb Om studiespesialisering.

Det er samiske læreplaner i enkelte fag, i de øvrige fagene gjelder de nasjonale læreplanene. Les mer Samiske læreplaner  og Nasjonale læreplaner.  

 

Fag- og timefordeling Vg1 (1. klasse)  (uketimer, fag):

Fellesfag: 
4 samisk (1. eller 2. språk) 
4 norsk (1. eller 2. språk) 
5 matematikk praktisk/ teoretisk 
5 naturfag 
5 engelsk 
3 samfunnskunnskap 
2 geografi 
2 kroppsøving 
5 programfag 

Fag- og timefordeling Vg2 (2. klasse) (uketimer, fag) 

Fellesfag: 
4 samisk (1. eller 2. språk) 
4 norsk (1. eller 2. språk) 
3 matematikk praktisk 
2 historie 
2 kroppsøving 
15 programfag 

 

Fag- og timefordeling Vg3 (3. klasse) (uketimer, fag) 

Fellesfag: 
4 samisk (1. eller 2. språk) 
4 norsk (1. eller 2. språk) 
3 historie 
2 religion 
2 kroppsøving 
15 programfag 

Krav for programfag (over tre år)  
- tilsammen 6 programfag og 30  
-fordypning innen et programområde hvor du velger to fag over to år  
-ha to frie programområde (tre dersom du har matematikk R1) som kan velges fra et hvilket som helst programområde 

Vi tilbyr følgende fag i disse programområdene:  

Språk, samfunn og økonomi:
Engelsk 
Reiseliv og språk 
Samisk historie og samfunn 

Realfag:
Matematikk R 
Fysikk 
Kjemi 

Idrettsfag -frie programfag:              
Aktivitetslære 1  
Friluftsliv 1 

Videregående år i utlandet? 
Du kan ta et år av videregående i utlandet gjennom en utvekslingsorganisasjon. For å få støtte fra Lånekassen, må du reise gjennom en utvekslingsorganisasjon som er godkjent av Diku. Lånekassen gir vanligvis bare støtte til utveksling på Vg2 i land utenfor Norden. Året i utlandet forhånds godkjenner vi med deg.  Som utvekslingselev går du ett år på skole i et annet land og bor hos en vertsfamilie. Du går på en videregående skole i nærmiljøet, og følger vanlig undervisning på det språket de snakker i det landet.  For å bli utvekslingselev må du være mellom 15 og 19 år.