Čakča 2023

Borgemánnu

Vuosttaš skuvlabeaivi Duorastat 17.08.23

Čakčamánnu

Čakčaluopmu 1 Vuossárga 25.09.23 - Bearjadat 29.09.23

Skábmamánnu

Čakčaluopmu 2 Vuossárga 20.11.23  
Oahpaheddjiid 4. plánenbeaivi Maŋŋebárga 21.11.23

Juovlamánnu

Maŋimuš skuvlabeaivi ovdal juovlaluomu Gaskavahkku 19.12.23

Giđđa 2024

Ođđajagimánnu

Vuosttaš skuvlabeaivi maŋŋil juovlaluomu  Gaskavahkku 03.01.24

Guovvamánnu/ Njukčamánnu

Dálveluopmu Duorastat 29.02.24 - Bearjadat 01.03.24

Njukčamánnu/ Cuoŋománnu

Beassášluopmu Vuossárga 25.03.24 - Vuossárga 01.04.24

Cuoŋománnu/ Miessemánnu

Giđđaluopmu Vuossárga 29.04.24 - Gaskavahkku 01.05.24

Miessemánnu

Helloduorastat Duorastat 09.05.24 Bearjadat 10.05.24
Oahpaheddjiid 5. plánenbeaivi  Bearjadat 10.05.24

Norgga nášunálabeaivi Bearjadat 17.05.24
2. Hellodatbeaivi  Vuossárga 20.05.24

Geassemánnu

Maŋimuš skuvlabeaivi  Bearjadat 21.06.24