samarbeid

Elevrådet er elevenes fellesorgan på skolen, og består av en tillitsvalgt elev fra hver klasse. Elevrådet arbeider med saker som elevene selv tar opp, eller saker som rektor eller skoleutvalg sender til elevrådet for behandling. Møtene holdes i møtetimen. Elevrådet disponerer også en ressurs som kan brukes til ulike elevaktiviteter.

 

Norsk elevorganisasjon 
Er elevenes egen interesseorganisasjon. Den samarbeider med elevrådet og er drivkraften bak Operasjon Dagsverk.

Skoleutvalget 
Er skolens øverst interne styringsorgan som bl.a. gir råd om skolens budsjett og undervisningstilbud. Elevrådet har 2 medlemmer i utvalget, med full tale-, forslag- og stemmerett.

Skolemiljøutvalget 
S
kal gi råd til skolen om skolemiljøet. Utvalget kan også be skolen om å bedre det fysiske eller psykosoiale miljøet. I skolemiljøutvalget skal elevene være i flertall.Styret for de samiske videregående skoler er det øverste styringsorganet for de to samisk videregående skoler. Elevrådet har 2 medlemmer i skolestyret, med full talerett.


Andre utvalg elevene er representert i er:
IKT-utvalget
bibliotek-utvalget
kantine-utvalget.