Søknad om velferdspermisjon som ikke teller som fravær. Last ned her
Ordensreglement for elever ved de samiske videregående skoler. Last ned her

Dine rettigheter:
• å få den opplæringen du har krav på ifølge læreplanen
• å bli vurdert
• å få dokumentasjon for gjennomført opplæring
• å klage på standpunkt- og eksamenskarakterer
• å bli behandlet rettferdig
• å gå på en skole der du ikke blir utsatt for mobbing
• å få tilbud om spesialundervisning dersom du har spesielle funksjonshemninger eller dokumenterte lærevansker
• å be om tilrettelegging av opplæringen dersom du har en kronisk sykdom, spesielle omsorgsoppgaver eller andre særskilte forhold
• å bli varslet skriftlig så snart det oppstår fare for å miste grunnlaget for å få vurdering i et fag
• å bli varslet skriftlig dersom du står i fare for å bli satt ned i orden og/eller atferd
• å være borte i inntil 10 dager i visse situasjoner, uten å få fravær ført på vitnemålet
• å få rådgiving i både sosialpedagogiske spørsmål og i yrkes- og utdanningsvalg

Dine plikter:
• å møte til og delta i opplæringen
• å ta imot informasjon og veiledning
• å følge opplæringen i alle fag i det kurset du går på
• å delta på alternative skoledager som turdager, skoleteater, prosjekter ol.
• å møte presist og forberedt til opplæringen
• å delta aktivt i undervisningen og levere skolearbeid slik at læreren har et grunnlag for vurdere deg
• å samarbeide med andre for å skape et godt skolemiljø
• å vise en høflig og hensynsfull framferd
• å holde god orden både inne og utenfor skolen
• å gi beskjed om fravær og holde oversikt over fraværet ditt
• å følge bestemmelser i skolereglementet. Dette finner du i Teams.